Dienos užimtumo centro programa

Siekiant patenkinti sutrikusio intelekto žmonių poreikius, socialinių paslaugų centre yra teikiamas socialinių paslaugų paketas  asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ir kompleksinė pagalba. Teikiamos paslaugos 24 sunkią negalią turintiems asmenims, gyvenantiems Vilniaus mieste ir rajone. Gaudami dienos globos paslaugas didžiausią negalios laipsnį turintys neįgalieji įgyja daugiau savarankiško gyvenimo įgūdžių ir gebėjimų integruotis į visuomenę.

Tikslas:

 • Teikti dienos globos paslaugas suaugusiems (nuo 21 m.) ypač sunkų negalios laipsnį  turintiems vilniečiams,
 • kūrybinės ir darbinės veiklos pagalba skatinti jų asmenybės tobulėjimą bei socialinę integraciją, atsižvelgiant į individualias neįgaliųjų galimybes ir poreikius.
 • Suteikti sutrikusios raidos žmonėms kuo daugiau savarankiško gyvenimo įgūdžių, išsiaiškinti lankytojų poreikius ir patenkinti jų lūkesčius, taip palengvinti jų integracijos į visuomenę procesą.

Uždaviniai:  

Siekti vis didėjančio sunkų negalios laipsnį turinčių žmonių savarankiškumo visose asmenybės funkcionavimo srityse:

 • individualių poreikių įvertinimas;
 • individualaus socialinio globos plano sudarymas: kasdieninių gyvenimo įgūdžių formavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, bendravimo įgūdžių lavinimas:
  • struktūrizuotos veiklos organizavimas: užimtumo, darbo terapija, meno terapija, sensomotorinės veiklos organizavimas;
  • sutrikusios raidos suaugusių asmenų  socializacijos ir užimtumo grupių organizavimas;
  • centro lankytojų socialinių bendravimo įgūdžių formavimas bendrų renginių metu;
 • medicininio gydymo tęstinumo užtikrinimas;
 • pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;
 • centro lankytojų maitinimas;
 • transporto paslauga (lankytojų atvežimas ir parvežimas į namus), maršrutą ir laiką suderinus su tėvais ar globėjais.
 • suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena sunkų negalios laipsnį turintys žmonės, planuotis laiką, darbus, laisvalaikį.

Dienos užimtumo centro programa veikia kiekvieną darbo dieną nuo 7. 00 iki 17. 00 val., adresu Kareivių G. 2C  Vilnius.

2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

ETIKOS KODEKSAS

FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ LANKYTOJUS IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪROS

NESKELBTINA INFORMACIJA KONFIDENCIALUMUI, ĮRAŠŲ TIKSLUMUI, PASLAUGŲ GAVĖJO PRIVATUMUI, ORUMUI IR FIZINEI NELIEČIAMYBEI UŽTIKRINTI

TEISIŲ CHARTIJA

SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖ

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖ