Apie steigėją

Bendrija„Viltis“ – visuomeninė organizacija, įkurta 1989 m.lapkričio mėnesį.
53 asocijuotieji organizacijos nariai vienija virš 11 tūkstančių sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų.
Bendrija „Viltis“telkia Lietuvos Respublikoje gyvenančius sutrikusio intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis.
Siekia visapusiškos sutrikusio intelekto žmonių integracijos į visuomenę.
Skatina intelekto sutrikimų ekologinę, medicininę, socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą.
Skatina sutrikusio intelekto žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą.
Gina sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių bei suaugusiųjų ir jų šeimų socialines ir pilietines teises, laisves ir orumą, tenkinti jų socialinius, kultūrinius bei kitokius poreikius.
Kuria palankias sąlygas prievolių atlikimui, pasirinkimui, dalyvavimui visuomenės gyvenime.
Bendrija „Viltis“ bendradarbiauja su visoje šalyje veikiančiomis sutrikusio intelekto žmonėms skirtomis tarnybomis, kurios buvo įkurtos organizacijos iniciatyva, vietos savivaldybėmis, mokslo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigomis, su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Yra tarptautinių organizacijų tikroji narė.