Vizija, misija ir vertybės

Vizija – net ir sunkiausia negalia ne kliūtis būti laimingam

Misija – efektyviai teikti socialines paslaugas „Vilties Akimirka“ lankytojams, užtikrinant jų bei jų šeimos narių poreikius, įtraukiant juos į visavertį bei orų visuomenės gyvenimą.

Vertybės:

  • Darbuotojai;
  • Profesionalumas;
  • Inovacijos;
  • Skaidrumas;
  • Orientacija į asmenį;
  • Atvirumas;
  • Komandinis darbas;
  • Paslaugų gavėjų individualūs poreikiai;
  • Naujos technologijos.